Lô, đề miền bắc hôm qua, hôm nay về con gì?

Lô, đề miền bắc hôm qua, hôm nay về con gì?