Cách đánh lô câm đầu câm đuôi – Đầu đít câm đánh lô gì dễ về nhất?

Cách đánh lô câm đầu câm đuôi - Đầu đít câm đánh lô gì dễ về nhất?