Nằm mơ thấy thất nghiệp , mất việc làm thì đánh số mấy trúng?

Nằm mơ thấy thất nghiệp , mất việc làm thì đánh số mấy trúng?