Tìm hiểu về các thuật ngữ trong lô đề cơ bản nhất

Tìm hiểu về các thuật ngữ trong lô đề cơ bản nhất