Có phải kq xổ số miền nam hôm nay được chiếu lúc 16h15 phút không?

Có phải kq xổ số miền nam hôm nay được chiếu lúc 16h15 phút không?